TINA FREY White Resin Bowl

TINA FREY White Resin Bowl

Handmade white resin bowl from Tina Frey's studio in San Francisco.